Přehled galerií

Keramik, hrnčíř, výtvarník či jiný drobný řemeslník se musí velmi snažit, aby si ho v oceánu konkurence někdo povšimnul. Dokonce ani prvotřídní a skvělá díla nejsou zárukou úspěchu. V dnešní době je potřeba dát o sobě vědět. Zákazníků je sice mnohem více než kdy jindy, ale stejně tak konkurence. Bohužel konkurence není až tak z řad podobných řemeslníků, ale ze strany průmyslu atp. Velké korporace mají nepoměrně lepší propagaci. Pro jednotlivce nejsou konkurentem, ale záhubou. Vedle gigantů jsme neviditelní.

Dokonce hrubě zaměnitelní třebas se sportovními kluby a jinými subjekty. Navíc se naše síly tříští a všichni se potýkáme se stejnými problémy. Zkoušely se vytvořit různé spolky, které by pomohly. No zatím se nazadařilo a energie i investice se vždy rozplynuly. Proto jsem vytvořil web, keramický portál www.ARTkeramika.cz. A na něm i prostor pro společnou propagaci jednotlivých tvůrců, ateliérů, škol, řemeslných dílen či keramických studií. Prostorem a odkazem to nekončí. Je možno vylepšovat i softwerové a propagační prostředí. Ovšem to už záleží na zájmu a poptávce. Nejde o to zbohatnout, ale rozumně investovat a spokojeně tvořit. Místo, za které se nebudeme muset stydět a budeme rozhodovat o jeho úrovni a kvalitě. Web, který bude tvořit protipól průmyslu i kýči.

Bohužel i cítění lidí a potřeby se mění. Je naším úkolem přiblížit krásu řemesla světu a potřebu denního užívání keramiky k posílení čistoty i zdraví a nejen toho duševního.

KERAMIKA Tomáš Macek

Miroslava Randová a Petr Novák

Aleš Dančák

MLHA - Keramika RAKU

Keramický ateliér - Tomáš Sajvera

Kleinwächterová Markéta

Galerie Hluštíkovi

Keramická dílna Růžek

Keramická dílna Wallerová

KERAMIKA ŠMELCOVNA

Nová uživatelská galerie